Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Στις 20 Μαρτίου 2019 η The Walt Disney Company εξαγόρασε ορισμένες επιχειρήσεις της 21st Century Fox, περιλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω. Η πολιτική αυτή έχει ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει την εν λόγω συναλλαγή.

Πολιτική Απορρήτου

Σε ισχύ από:  5 Μαρτίου 2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

The Walt Disney Company Greece SP LLC  («Εταιρεία» ή «εμείς»), με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου TFCFfngprivacy_gr@disney.com θέλει να σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα από και σχετικά με εσάς, μέσω αυτού του ιστότοπου και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστότοπων για κινητά, εφαρμογές και widget (από κοινού οι «Υπηρεσίες της Εταιρείας»).

Παρακάτω θα βρείτε τα Περιεχόμενα και μια σύντομη περίληψη της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που γίνεται από την Εταιρεία δείτε τις αντίστοιχες παραγράφους της περίληψης.

Περιεχόμενα:

 1. ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;
 2. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΑΣ;
 3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ  ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 4. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;
 5. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 6. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 7. ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
 9. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
 10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Περίληψη:

 

Θέμα

Πληροφορίες

1.      

Τι και ποιους καλύπτει η παρούσα πολιτική απορρήτου;

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από και σχετικά με το πρόσωπο σας μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Εταιρείας χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε Υπηρεσία της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφίες πατήστε εδώ

2.      

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για το άτομό σας;

Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει δεδομένα από και σχετικά με το πρόσωπο  σας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία συλλέγει (1) δεδομένα εγγραφής, (2) δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις σας, (3) δεδομένα που έχετε επιτρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιούν στην Εταιρεία και (4) δεδομένα δραστηριότητας.

Ωστόσο, δεν συλλέγουμε ούτε χρηματοοικονομικά στοιχεία από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ούτε ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με το προσωπο σας.

Για περισσότερες πληροφίες πατήστε εδώ

3.      

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο κύριος λόγος για τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα  σας είναι για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και να σας επιτρέπουμε να αλληλεπιδράσετε με αυτές τις υπηρεσίες.

Επιπλέον, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να σας στέλνουμε προσφορές,  προωθητικές ενέργειες και διαφημίσεις , συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αυτές βασίζονται στις προσωπικές σας προτιμήσεις και συνήθειες.

 

Για περισσότερες πληροφίες πατήστε εδώ

4.    

 Ποια είναι η νομική βάση για την   επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης  να συλλέγονται με σκοπό τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση και/ή την προστασία των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων θα συνεπάγεται την αδυναμία, από μέρους μας, να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας.

Όταν συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε την επιλογή να μην παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Για περισσότερες πληροφίες πατήστε εδώ

5.      

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Επομένως, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέτρα σχεδιασμένα με τέτοι τρόπο ώστε να διασφαλίζουντα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση.

Για περισσότερες πληροφίες πατήστε εδώ

 

6.      

Ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα (i) στους παρόχους υπηρεσιών, (ii) στις συνδεδεμένες εταιρείες μας και (iii) στις εθνικές αρχές, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφίες πατήστε εδώ

7.      

Μεταφέρονται στο εξωτερικό τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφέρονται σε άλλες χώρες είτε εντός είτε εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε πάντα ώστε να υπάρχουν κατάλληλες και ενδεδειγμένες εγγυήσεις, που έχουν σχδιασθεί με σκοπό να προστατεύουν τα δεδομένα σας,  [οι εγγυήσεις βρίσκονται σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία] για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφίες πατήστε εδώ

 

8.      

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [ΕΕ] 2016/79, που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 έχετε, μεταξύ άλλων, δικαίωμα πρόσβασης, συμπλήρωσης, ενημέρωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφίες πατήστε εδώ

9.      

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε γενικές γραμμές τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν στα συστήματά μας για όσο καιρό χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφίες πατήστε εδώ

10.    

Ενημερώσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ανατρέξτε στην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στο πάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

11.     

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου TFCFfngprivacy_gr@disney.com

1. ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (π.χ. πληροφορίες που προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως το πλήρες όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που συλλέγουμε από και για το πρόσωπο σας μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies, ισχύουν για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Εταιρείας χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές σε κάποια Υπηρεσία της Εταιρείας και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε κάποια Υπηρεσία της Εταιρείας.

 Όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης μας, οι Υπηρεσίες της Εταιρείας απευθύνονται σε γενικό κοινό, δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουν συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

2. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία συλλέγει (1) δεδομένα εγγραφής, κατά την εγγραφή σας ή κατά την εγγραφή σας σε κάποια Υπηρεσία της Εταιρείας, (2) δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που κοινοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας, (3) δεδομένα που έχετε επιτρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιούν στην Εταιρεία, (4) δεδομένα δραστηριοτήτων όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με κάποια Υπηρεσία της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία συλλέγει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων από και για εσάς:

(1) Δεδομένα εγγραφής, δηλαδή τις πληροφορίες που υποβάλλετε για να εγγραφείτε σε μια Υπηρεσία της Εταιρείας. Οι πληροφορίες εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, τη χώρα, τον ταχυδρομικό κώδικα και την ημερομηνία γέννησης.

(2) Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύετε στις Υπηρεσίες της Εταιρείας και τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται όνομα, όνομα χρήστη,σχόλια, likes, κατάσταση, πληροφορίες προφίλ και φωτογραφία. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.

(3) Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . Εάν αποκτήσετε πρόσβαση ή συνδεθείτε σε μια Υπηρεσία της Εταιρείας μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσετε μια υπηρεσία της Εταιρείας σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με αυτήν την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε εμάς, όπως η φωτογραφία προφίλ σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι λίστες φίλων σας, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία έχετε δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέετε μια Υπηρεσία της Εταιρείας με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

(4) Δεδομένα δραστηριότητας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις. Για παράδειγμα, για να επιτρέψουμε τη σύνδεσή σας με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας από κινητή ή άλλη συσκευή, ενδέχεται να συλλέξουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για τη συγκεκριμένη συσκευή. Ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που ονομάζεται συνήθως «Flash cookies»). Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί, το βίντεο και το υπόλοιπο περιεχόμενο που έχετε δει, τα ερωτήματα αναζήτησης που έχετε υποβάλει και τις διαφημίσεις που έχετε δει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας περί Cookies [.

(5) Πληροφορίες από άλλες πηγές.  Ενδέχεται να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως οι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες  από υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εμπορικά διαθέσιμες πηγές.

Δεν συλλέγουμε:

 • Οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να κάνετε πληρωμές («Υπηρεσία Πληρωμής»). Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε καμία πρόσβαση σε δεδομένα πληρωμών σχετικά με την Υπηρεσία Πληρωμών.
 • Ευαίσθητες πληροφορίες: ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στις ή μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο.

Συνδεδεμένες υπηρεσίες.Οι Υπηρεσίες της Εταιρείας ενδέχεται επίσης να συνδέονται με ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες εταιρείες, και ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των μη συνδεδεμένων εταιρειών και μόλις εγκαταλείψετε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου της άλλης υπηρεσίας.

3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από και σε σχέση με το άτομό σας για:

α. Να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες και τις Λειτουργίες της Εταιρείας,

β. Να σας επιτρέπουμε να σχολιάζετε περιεχόμενο και να συμμετέχετε σε διαδικτυακά παιχνίδια, διαγωνισμούς ή προγράμματα επιβράβευσης,

γ. Να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και να απαντάμε στις ερωτήσεις σας,

δ. Να είμαστε σε συμμόρφωση με τη Νομοθεσία ή σε υποχρεώσεις που προβλέποτναι στο νόμο ή  να ανατποκρινόμαστε σε αιτήματα δημοσίων και κυβερνητικών αρχών.

ε.Να μετράμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες και λειτουργείες της Εταιρείας

στ. Να προστατεύουμε τα δικαιώματα της Εταιρείας και άλλων:, Ειδικότερα,  μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η Εταιρεία θεωρεί, καλόπιστα, ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για: (i) την προστασία, την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας, των θυγατρικών της Εταιρείας ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, αναδόχων, δικαιοπαρόχων και προμηθευτών τους (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών και των όρων χρήσης μας), (ii) την προστασία της ασφάλειας, του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών των Υπηρεσιών της Εταιρείας ή των πολιτών, (iii) την προστασία της Εταιρείας, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων τρίτων μερών, όπως οι προμηθευτές της Εταιρείας, από απάτες ή για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων,

.

ζ. Για την ολοκλήρωση μιας εταιρικής συναλλαγής όπως μιας προτεινόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών). Για παράδειγμα, εάν η Εταιρεία συμμετέχει σε συγχώνευση ή μεταβίβαση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να αποκαλύψει και να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέρος ή στα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή ως μέρος της εν λόγω συναλλαγής,

η. Να επιτρέπεται η λειτουργία κοινωνικής συναλλαγής - εάν κάνετε σύνδεση ή συνδέσετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ενδέχεται να μοιραστούμε το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία και τα like σας, καθώς και τις δραστηριότητές και τα σχόλιά σας με άλλους χρήστες των Υπηρεσιών της Εταιρείας και με τους φίλους σας που σχετίζονται με την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τις ίδιες πληροφορίες με τον πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης,

θ. Να βελτιώνουμε την online και off-line εμπερία σας με Υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχοντας περιεχόμενο που θα σας φανεί  σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας και ενδιαφέρον,

ι. Να σας στέλνουμε (μέσω email, SMS, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης), με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, προσφορές, προωθητικές ενέργειες και άλλες εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, υπηρεσίες/προϊόντα θυγατρικών εταιρειών ή/και τρίτων μερών που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους:  αυτοκινητοβιομηχανία, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγία,  ρολόγια και κοσμήματα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, προϊόντα για το σπίτι, έπιπλα και οικιακές συσκευές, ενδύματα και αξεσουάρ, τρόφιμα και ποτά, σινεμά, ηλεκτρονικά, μεταφορές, ξενοδοχεία και τουρισμός, καλλυντικά και προϊόντα ευεξίας, τραπεζικά προϊόντα, προϊόντα ασφάλισης, στοιχήματα, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών του ομίλου και υπηρεσιών ή χαρακτηριστικών με την ίδια επωνυμία, όπως διαγωνισμοί ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνονται μαζί με τρίτα μέρη ή θυγατρικές της Εταιρείας που ενδέχεται να φιλοξενούνται στις Υπηρεσίες της Εταιρείας ή στη θυγατρική της Εταιρείας ή σε υπηρεσία τρίτου μέρους,

κ. Να σας στέλνουμε, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εμπορικές ανακοινώσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες σας μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο ι) ανωτέρω.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ανώνυμα στοιχεία ή στοιχεία που δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας, έστω και εμμέσως (π.χ. στατιστικές) για πρόσθετους σκοπούς ή να τα κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη.

4. ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς:

 • Της Ενότητας 3, σημεία (α) έως (γ) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωτική, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν οι υπηρεσίες,
 • Της Ενότητας 3, σημείο (δ) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και, ως εκ τούτου, είναι επίσης υποχρεωτική.
 • Της Ενότητας 3, σημείο (ε) έως (ζ) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου εκτελείται με βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας και/ή των αντισυμβαλλομένων της το οποίο συμφέρον εξισορροπείται  επαρκώς με το δικό σας συμφέρον, δεδομένου ότι η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται εντός των αυστηρά αναγκαίων ορίων άσκησης τέτοιων  δραστηριοτήτων. Αυτές οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων δεν είναι υποχρεωτικές και μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις ανά πάσα στιγμή όπως περιγράφεται στην Ενότητα 11 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εκτός εάν η Εταιρεία έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον να συνεχίσει την επεξεργασία.

Αντίθετα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους υπόλοιπους σκοπούς:

 • Της Ενότητας 3, σημείο (η) εναπόκειται στην διακριτική σας ευχέρεια, αλλά χωρίς τη συγκατάθεσή σας είναι αδύνατο να συνδεθεί ένας λογαριασμός υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την Υπηρεσία της Εταιρείας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνδεθείτε στην Υπηρεσία της Εταιρείας χρησιμοποιώντας διαφορετικό μηχανισμό,
 • Της Ενότητας 3, σημεία (θ) έως (κ) είναι προαιρετική και εναπόκειται στην διακριτική σας ευχέρεια, αλλά χωρίς τη συγκατάθεσή σας είναι αδύνατο να σας παρέχει η Εταιρεία και/ή τρίτα μέρη, γενικές εμπορικές ανακοινώσεις της Εταιρείας και υπηρεσίες/προϊόντα ή ανακοινώσεις τρίτων μερών με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να σας παρέχουν υπηρεσίες με την ίδια επωνυμία.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της Ενότητας 3, σημεία η) έως κ), στέλνοντας ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιγράφεται στην Ενότητα 11 κατωτέρω. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι δραστηριότητες του σημείου θ) μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της τεχνολογίας παρακολούθησης των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies, παρακαλούμε επισκεφθείτε την [Πολιτική μας για τα Cookies]. Τέλος μπορείτε να αποσείρετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε σε απευθείας εμπορική επικοινωνία στις περιπτώσεις των σημείων ι) και κ), είτε απλά αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στις ρυθμίσεις προφίλ σας, εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, είτε ακολουθώντας τις οδηγίες απεγγραφής στις επικοινωνίες μας.

Παρακάτω θα βρείτε ένα επεξηγηματικό διάγραμμα σχετικά με το παραπάνω θέμα:

Σκοπός επεξεργασίας

Νομική βάση

Εθελοντική ή αναγκαία παροχή προσωπικών δεδομένων

Ενότητα 3 σημείο α): Παροχή Υπηρεσιών της Εταιρείας (π.χ. όταν είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη)

Εκτέλεση σύμβασης

Η παροχή είναι απαραίτητη

Η μη παροχή δεδομένων θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παροχή, από μέρους μας, των Υπηρεσιών της Εταιρείας

Ενότητα 3 σημείο β): Ανάλυση και βελτίωση των Υπηρεσιών της Εταιρείας

Εκτέλεση σύμβασης

Η παροχή είναι απαραίτητη

Η μη παροχή δεδομένων θα οδηγούσε σε αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών της Εταιρείας

Ενότητα 3 σημείο γ): Εξυπηρέτηση   πελατών

Εκτέλεση σύμβασης

Η παροχή είναι απαραίτητη

Η μη παροχή δεδομένων θα οδηγούσε σε αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών της Εταιρείας

Ενότητα 3 σημείο δ): Συμμόρφωση με εκ του νόμου υποχρέωση

Εκ του νόμου υποχρέωση

Η παροχή είναι υποχρεωτική

Η μη παροχή δεδομένων θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παροχή, από μέρους μας, των Υπηρεσιών της Εταιρείας

Ενότητα 3 σημείο ε): Ανάλυση και βελτίωση Υπηρεσιών της Εταιρείας

Έννομο συμφέρον

Η παροχή δεν είναι υποχρεωτική

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, αλλά η Εταιρέία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σε περίπτωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, που υπερισχύει του δικού σας συμφέροντος

Ενότητα 3 σημείο στ): Προστασία συμφερόντων Εταιρείας και τρίτων μερών

Έννομο συμφέρον

Η παροχή δεν είναι υποχρεωτική

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, αλλά η Εταιρέία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σε περίπτωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, που υπερισχύει  του δικού σας συμφέροντος

Ενότητα 3 σημείο ζ): Εταιρική συναλλαγή

Έννομο συμφέρον

 

Η παροχή δεν είναι υποχρεωτική

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, αλλά η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σε περίπτωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, που υπερισχύει  του δικού  σας συμφέροντος

Ενότητα 3 σημείο η): Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συγκατάθεση

Η παροχή είναι εθελοντική

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας ναανακαλέσετε  τη συγκατάθεσή σας άνα πάσα στιγμή, χωρίς συνέπειες  πέραν του ότι θα πρέπει να συνδέεστε με διαφορετικό λογαριασμό

Ενότητα 3 σημείο θ): Εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη

Συγκατάθεση

Η παροχή είναι εθελοντική

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνέπειες, πέραν του ότι θα σταματήσετε να λαμβάνετε περιεχόμενο που μπορεί να σας φανεί σχετικό ή ενδιαφέρον

Ενότητα 3 σημείο ι): Γενικό μάρκετινγκ

Συγκατάθεση

Η παροχή είναι εθελοντική

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνέπειες, πέραν του ότι θα σταματήσετε να λαμβάνετε εμπορικές ανακοινώσεις.

Ενότητα 3 σημείο κ): Στοχευμένο μάρκετινγκ

Συγκατάθεση

Η παροχή είναι εθελοντική

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνέπειες, πέραν του ότι θα σταματήσετε να λαμβάνετε εξατομικευμένες εμπορικές ανακοινώσεις.

 

5. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με μη αυτόματα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψιν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και την σοβαρότητα του κινδύνου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά μέτρα, μέτρα όσον αφορά το προσωπικό, και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση.

6. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της Ενότητας 3 ανωτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα και εντός των ορίων των διατάξεων της Ενότητας 7 κατωτέρω:

Τρίτους πάροχους υπηρεσιώνστους οποίους έχουν ανατεθεί δραστηριότητες επεξεργασίας και, οι οποίοι έχουν δεόντως οριστεί ως εκτελούντες την επεξεργασία, όταν αυτό απαιτείται από την  ισχύουσα νομοθεσία  (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, άλλοι οργανισμοί του ομίλου, πάροχοι υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και επομένως, παραδείγματος χάριν ενδεικτικά  εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και δικηγόροι

 Εταιρείες που προκύπτουν από εταιρικές συναλλαγές, πιθανές συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή άλλες μετατροπές, και

Συνδεδεμένες  εταιρείες με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή  του εκετελούντος την επεξεργασία.   Οι  συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες περιλαμβάνουν μέλη του ομίλου εταιρειών The Walt Disney Family of Companies («Συνδεδεμένες εταιρείες»). Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις συνδεδεμένες  μας εταιρείες, επικοινωνήστε στη διεύθυνση privacycontact@twdc.com 

Επιχειρηματικούς εταίρους.  Με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε επιχειρηματικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους: αυτοκινητοβιομηχανία, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγία, ρολόγια και κοσμήματα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, προϊόντα για το σπίτι, έπιπλα και οικιακές συσκευές, ενδύματα και αξεσουάρ, τρόφιμα και ποτά, σινεμά, ηλεκτρονικά, μεταφορές, ξενοδοχεία και τουρισμός, καλλυντικά και προϊόντα ευεξίας, τραπεζικά προϊόντα, προϊόντα ασφάλισης, στοιχήματα, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, ώστε να τους επιτρέπεται να σας στέλνουν εμπορικές ανακοινώσεις,

Aρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.

7. Μ ΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να μεταφέρονται σε χώρες εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αμερική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένες χώρες εκτός ΕΟΧ παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ. Ο πλήρης κατάλογος των χωρών αυτών διατίθεται στη διεύθυνση ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Για διαβιβάσεις από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας, έχουμε θεσπίσει κατάλληλες και ενδεδειγμένες εγγυήσεις που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα Άρθρα 45 και 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων (ο «ΓΚΠΔ»).

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των παραπάνω μέτρων και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα 11 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να:

(α) λαμβάνετε επιβεβαίωση ως προς το εάν υπάρχουν ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα, να λαμβάνετε αντίγραφο και να λαμβάνετε ενημέρωση  για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους,  καθώς επίσης  και κάθε  άλλη πληροφορία, η  οποία  υπάρχει  στην παρούσα πολιτική απορρήτου σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας, τις κατηγορίες αποδεκτών, την ύπαρξη πιθανής αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης των δεδομένων, όπου είναι εφικτό, καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε υιοθετήσει για τη διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΟΧ.

(β) επαληθεύετε την ακρίβειά των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητάτε τη διόρθωση, ενημέρωση ή  τροποποίησή τους

(γ) ζητάτε τη διαγραφή ή την ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων όταν

α.         τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου,

β. τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί,

γ. έχουμε υποχρέωση από το νόμο να τα διαγράψουμε,

δ. έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία για νόμιμους λόγους σύμφωνα με την παράγραφο δ) κατωτέρω και δεν έχουμε κανέναν επιτακτικό και νόμιμο λόγο να συνεχίσουμε την επεξεργασία

 

δ)         ασκείτε, για νόμιμους λόγους, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε επί τη βάσει του δικού μας  έννομου συμφέροντος

ε)         ζητήσετε η Εταιρία να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας όταν;

    • αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να λάβουμε επαρκή μέτρα για τη διόρθωση ή την επιβεβαίωση της ακρίβειάς τους,
    • η επεξεργασία δεν είναι σύννομη αλλά δε θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα
    • δεν χρειαζόμαστε άλλο τα δεδομένα για το σκοπό της επεξεργασίας, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, για λόγους έννομου συμφέροντος, μέχρις ότου επαληθευθεί  κατά πόσον η εταιρία έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον να συνεχίσει την επεξεργασία.

στ)       λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, εάν θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που έχετε δώσει στην Εταιρία, στις περιπτώσεις που  η  επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και είτε i) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας είτε ii) είναι απαραίτητη  για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας («δικαίωμα φορητότητας»)

 

ζ)         υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα 11 κατωτέρω της παρούσας πολιτικής Απορρήτου. Στο αίτημά σας, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τη διεύθυνσή και τον αριθμό τηλεφώνου σας και να καθορίσετε με σαφήνεια τις πληροφορίες στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε, να ενημερώσετε, να καταργήσετε ή να διαγράψετε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι. ακόμη και μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αντίγραφα ορισμένων πληροφοριών από τον λογαριασμό σας ενδέχεται να παραμένουν ορατά σε ορισμένες περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, έχετε κοινοποιήσει πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες υπηρεσίες ή, για παράδειγμα, όταν η διατήρηση τέτοιων αντιγράφων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς νομικής υπεράσπισης.  Λόγω της φύσης της τεχνολογίας προσωρινής αποθήκευσης, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να μην είναι άμεσα μη προσβάσιμος σε άλλους.  Ενδέχεται επίσης να διατηρούμε πληροφορίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σχετικά με το λογαριασμό σας στους διακομιστές μας για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ακύρωση ή το αίτημά σας για διαγραφή, για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σας δίνουμε επίσης πολλές επιλογές σχετικά με τη χρήση και την κοινολόγηση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.  Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όσον αφορά:

 • Στη λήψη ηλεκτρονικής επικοινωνίας από εμάς. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον από εμάς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ είτε απλά αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στις ρυθμίσεις του προφίλ χρήστη σας εάν είστε εγγεγραμμένος(η) χρήστης ή μέσω του εργαλείου διαχείρισης συναίνεσης που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, αν δεν είστε εγγεγραμμένος(η) χρήστης είτε ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής στις επικοινωνίες μας. Μπορείτε επίσης να στείλετε αίτημα στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Ενότητα 11 της Πολιτικής Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να σας στέλνει διοικητικές ανακοινώσεις σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών της Εταιρείας.
 • Την κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε επιχειρηματικούς συνεργάτες για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Αν προτιμάτε να μην κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε συνεχή βάση σε συνδεδεμένες εταιρείες ή/και σε επιχειρηματικούς συνεργάτες για τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ , μπορείτε να εξαιρεθείτε από την εν λόγω κοινοποίηση είτε απλά αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στις ρυθμίσεις του προφίλ χρήστη σας, εάν είστε εγγεγραμμένος(η) χρήστης, είτε μέσω του εργαλείου διαχείρισης συναίνεσης που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, εάν δεν είστε εγγεγραμμένος(η) χρήστης, είτε ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής στις επικοινωνίες μας, είτε στέλνοντας αίτημα στη διεύθυνση του Τμήματος 11 της Πολιτικής Απορρήτου.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

9. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύουν οι ακόλουθες περίοδοι διατήρησης όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

   • Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3, σημεία από α) έως η) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου διατηρούνται για όσο διάστημα παρέχονται    οι Υπηρεσίεςτης Εταιρείας ή οι δραστηριότητες που προβλέπονται σε αυτές, και επιπλέον για όσο χρόνο απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου παραγραφής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της Υπηρεσίας της Εταιρείας.
   •  Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 3, σημείο η) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να συνδεθείτε στην Υπηρεσία της Εταιρείας μέσω ενός κοινωνικού δικτύου, και
   • Τα στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 3, σημείο θ) διατηρούνται  για  1 έτος.
   • Τα στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 3, σημείο ι) διατηρούνται για 1 έτος.
   • Τα στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 3, σημείο κ) διατηρούνται για 1 έτος.

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα ακυρώνονται, θα ανωνυμοποιούνται ή θα λαμβάνουν συγκεντρωτική μορφή.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικών με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο.) Ανατρέξτε στην Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στο πάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στις Υπηρεσίες της Εταιρείας. Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου που αλλάζουν τη φύση της επεξεργασίας ή επεκτείνουν τα δικαιώματά μας όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε ήδη συλλέξει από εσάς, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων και θα σας παράσχουμε μια επιλογή σχετικά με τη μελλοντική χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, όπως μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  TFCFfngprivacy_gr@disney.com